బంగారం ధర పెరిగింది, భారీగా పెరిగిన వెండి ధరలు

పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు
10గ్రా 22 క్యారెట్ 500 రూపాయలు పెరిగింది.
10గ్రా 24 క్యారెట్ 550 రూపాయలు పెరిగింది..
22 క్యారెట్ 10గ్రా బంగారం 44,500.
24 క్యారెట్ 10గ్రా బంగారం 48,550.
1కిలో వెండి 76,500

బిజినెస్ డెస్క్- ఈరోజు శుక్రవారం బంగారం ధరలు కాస్త బాగానే పెరిగాయి. గురువారంతో పోలిస్తే 22 క్యారెట్ గోల్డ్ గ్రాము 50 రూపాయలు పెరిగింది. 24 క్యారెట్ గోల్డ్ ధర గ్రాముకు 55 రూపాయలు పెరిగింది. ఇక హైదరాబాద్ లో ఈరోజు 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు 500 రూపాయలు పెరిగి 44 వేల 500 రూపాయలకు చేరింది. 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు 550 రూపాయలు పెరిగి 48 వేల 550 రూపాయలకు చేరింది. ఇక వెండి ధర కూడా భారీగానే పెరిగింది. కిలో వెండి 2300 రూపాయలు పెరిగింది. ఈరోజు మార్కెట్లో కిలొ వెండి 76 వేల 500 పలుకుతోంది. గత పది రోజుల్లో 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములు 50 రూపాయలు పెరగగా.. 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములు 90 రూపాయలు పెరిగింది. రేపు కూడా బంగారం ధరల్లో స్వల్ప మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.