శివుడికి కోపం తెప్పించే పనులు! ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి!

ఎలాంటి పాపాల్ని అయినా, పాతకాల్ని అయినా క్షణంలో పొగొట్టే మహాదేవుడు పరమశివుడు! అందుకే, ఆయనని పూజించిన వారికి ఐశ్వర్యం మొదలు దీర్ఘాయుష్షు వరకూ అన్నీ లభిస్తాయి. కానీ, శివుడు ఎంత కరుణాసాగరుడో అంతే రుద్రుడు కూడా! ఆయన కోపిస్తే ఈ సృష్టిలో మనల్ని కాపాడగలిగేది ఏదీ లేదు. అందుకే శుభంకరుడైన శంకరునికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆగ్రహం తెప్పించకూడదు. మరి మహాదేవునికి కోపం తెప్పించే మహాపాపాలు ఏవో తెలుసా? శివ పురాణం ప్రకారం… ఈ పాపాలకు ఒడిగడితే… శివాగ్రహం తప్పదట. అప్పుడిక ఎవ్వరూ ఆ పాపాలు చేసిన వార్ని కాపాడలేరు! మరి అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

* ఆడ, మగ ఎవరైనా ఇతరుల భార్య లేదా భర్తను పొందాలనే దురాలోచన చేస్తే శివుడి దృష్టిలో అది క్షమించరాని పాపం.

* ఇతరుల సంపదని అక్రమంగా పొందాలనే కోరిక ఉండటం కూడా క్షమించరాని పాపం.

* ఇతరుల వద్ద నుంచి వారికి సంబంధించిన వస్తువులను దొంగిలించాలని, వారి కలలను నాశనం చేయాలని ఆలోచించడం కూడా క్షమించరాని పాపం.

* ఎవరైనా తప్పు మార్గంలో నడవాలని ఆలోచించినా, ఎవరినైనా తప్పుడు మార్గంలోకి నెట్టాలని ఆలోచించినా అది శివ ఆగ్రహానికి దారితీస్తుంది!

* గర్భిణి స్త్రీల పట్ల లేదా రజస్వలగా వున్న స్త్రీల పట్ల అసభ్యకరంగా మాట్లాడినా, వారి గురించి తప్పుడు వ్యాఖ్యలు చేసినా అది క్షమించరాని పాపం.

sivudu2* దురుద్దేశంతో ఇతరుల కీర్తి, ప్రతిష్టలకు భంగం కలిగించేలా అబద్ధాలు చెప్పడం క్షమించరాని పాపం.

* అనవసరమైన పుకార్లు సృష్టించి, ఒకరి వెనకాల మాట్లాడి సమాజంలో వారికి చెడ్డ పేరు తేడానికి ప్రయత్నించినా శివుడి దండన నుంచీ తప్పించుకోలేరు…

* హింసాకాండలో పాల్గొనడం, మహిళలు, చిన్న పిల్లలు లేదా బలహీనులపై ప్రతాపం చూపించడం క్షమించరాని పాపం.

* ఒక అమ్మాయికి తగిన వరుడిని, ఆమె కోరుకున్న వాడిని ఇచ్చి పెళ్లి చేయకపోవడం కూడా మహాపాపమే.

* కోడలితో లేదా వదినతో తప్పుడు సంబంధాలు పెట్టుకోవడం కూడా శివుని దృష్టిలో క్షమించరాని పాపం.

* గురువులు, తల్లిదండ్రులు, వృద్దులు, సన్యాసులు, వికలాంగులను తిట్టినా లేదా వారిపై చేయ్యిచేసుకున్నారుద్రుడు తీవ్రంగా దండిస్తాడట!

చూశారు కదా..? శివుడి అనుగ్రహం కలగాలంటే ఇలాంటి పనులు జీవితంలో అస్సలు చేయకండి.