ఈ రోజు బంగారం ధరలు… స్వల్పంగా పెరిగిన ధరలు

పెరిగిన బంగారం
10గ్రా 22 క్యారెట్ 300 రూపాయలు పెరిగింది.
10గ్రా 24 క్యారెట్ 330 రూపాయలు పెరిగింది..
22 క్యారెట్ 10గ్రా బంగారం 45,450.
24 క్యారెట్ 10గ్రా బంగారం 49,590.
1కిలో వెండి 76, 800

బిజినెస్ డెస్క్- ఈ రోజు మంగళవారం బంగారం ధరలు స్వల్పంగా పెరిగాయి. సోమవారంతో పోలిస్తే 22 క్యారెట్ గోల్డ్ గ్రాము 30 రూపాయలు పెరిగింది. 24 క్యారెట్ గోల్డ్ ధర కూడా గ్రాముకు 33 రూపాయలు పెరిగింది. ఇక హైదరాబాద్ లో ఈరోజు 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు 300 రూపాయలు పెరిగి 45 వేల 450 రూపాయలకు చేరింది. 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు 330 రూపాయలు పెరిగి 49 వేల 590 రూపాయలకు చేరింది. ఇక ఈ రోజు వెండి ధరలో మార్పు లేదు. ఈ రోజు మార్కెట్లో వెండి కిలొ 76 వేల 800 పలుకుతోంది. గత పది రోజుల్లో 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములు 1160 రూపాయలు పెరగగా.. 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములు 410 రూపాయలు పెరిగింది. రేపు కూడా బంగారం ధరల్లో స్వల్ప మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.