10: జింబాబ్వే   ఆడినవి: 115  గెలిచినవి: 13

09: బాంగ్లాదేశ్    ఆడినవి: 134  గెలిచినవి: 16

08: శ్రీలంక    ఆడినవి: 307  గెలిచినవి: 98

07: న్యూజీలాండ్    ఆడినవి: 458  గెలిచినవి: 109

06: పాకిస్థాన్    ఆడినవి: 446  గెలిచినవి: 146

05: వెస్టిండీస్    ఆడినవి: 565 గెలిచినవి: 181

04: ఇండియా    ఆడినవి: 563 గెలిచినవి: 168

03: సౌత్ ఆఫ్రికా    ఆడినవి: 455  గెలిచినవి: 175

02: ఇంగ్లాండ్   ఆడినవి: 1055  గెలిచినవి: 384

01: ఆస్ట్రేలియా    ఆడినవి: 844  గెలిచినవి: 400