10.ఆపిల్ ఐఫోన్ 12 ప్రో మాక్స్

09.సాంసంగ్ గ్యాలక్సీ Z ఫోల్డ్ 3

08: వీవో X80 5G

07.సాంసంగ్ గ్యాలక్సీ s 22+ 

06.ఐ క్యూ 9 Pro 5G

05:వన్+ 10 ప్రో 

04: Xiaomi 12 Pro 5G

03: వీవో X80 ప్రో ప్లస్ 5G

02.సాంసంగ్ గ్యాలక్సీ S22 Ultra

01.ఆపిల్ ఐఫోన్ 13 ప్రో మాక్స్