మీ ఫోన్‌ ఛార్జింగ్‌ ఎక్కువసేపు ఉండాలంటే ఇలా చేయండి..

మనం వాడే ఫోన్‌ కంపెనీ ఛార్జర్‌ను కాకుండా వేరే ఛార్జర్‌ వాడొద్దు.

ఫోన్‌ బ్యాటరీ ఫుల్‌ అయిన తర్వాత కూడా అలానే ఛార్జింగ్‌ పెట్టకూడదు

అవసరం అయిన దాని కన్నా ఎక్కువ సేపు ఛార్జింగ్‌ పెడితే.. ఫోన్‌ ప్రాసెసర్‌ దెబ్బతింటుంది.

అలాగే 30, 40శాతం ఛార్జింగ్‌ ఎక్కగానే తీసి వాడొద్దు.

ఇలా తక్కువ ఛార్జింగ్‌ పెట్టి వాడి మళ్లీ పదేపదే ఛార్జింగ్‌ పెట్టడం వల్ల బ్యాటరీ లైఫ్‌ తగ్గిపోతుంది.

ఫోన్‌ను వేడిగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఉంచొద్దు.

రాత్రి ఛార్జింగ్‌ పెట్టి ఉదయం వరకు అలానే ఉంచడం అసలు మంచిది కాదు

ఫోన్‌ ఛార్జింగ్‌ పెడితే 90 నుంచి 100 శాతం ఛార్జ్‌ అయ్యేవరకు ఉంచాలి.

బ్యాటరీ రెడ్‌ కలర్‌లో కనిస్తే.. ఫోన్‌ వాడకం తగ్గించాలి.