ఈ దేశాలకు వీసా లేకుండానే వెళ్లొచ్చు

మన దేశం నుంచి విదేశాలకు వెళ్లాలంటే వీసా తప్పనిసరి. అయితే కొన్ని దేశాలు వీసా లేకున్నా భారతీయులను తమ దేశంలోకి అనుమతిస్తాయి. ఆ దేశాలేంటో చూద్దాం

 హంగ్ కాంగ్

బార్బడోస్

భూటాన్

డొమినికా

మాల్దీవ్స్

 నేపాల్ 

 సెర్బియా

సెయింట్ వింసెంట్  & గ్రైనాడైన్స్

హైతీ

సమోవా

మారిషస్ 

సెనెగల్ 

గ్రెనెడ 

నూయేయ్ ఐలాండ్ 

 ట్రినిడాడ్ & టొబాగో

మౌంట్ సెరట్