1. సినిమా పేరు : సూపర్  నటించిన పాత్ర : సాషా

2. సినిమా పేరు : అందాల రాక్షసి  నటించిన పాత్ర : మిధున

3. సినిమా పేరు : చందమామ నటించిన పాత్ర : మహా లక్ష్మి

4. సినిమా పేరు : ముకుంద  నటించిన పాత్ర : గోపిక

5. సినిమా పేరు : ఆనంద్ నటించిన పాత్ర : రూప

6. సినిమా పేరు : ఊహలు గుసగుసలాడే నటించిన పాత్ర : ప్రభావతి

7. సినిమా పేరు : హ్యాపీ డేస్ నటించిన పాత్ర : మధు

8. సినిమా పేరు : రొటీన్ లవ్ స్టోరీ నటించిన పాత్ర : తన్వి

9. సినిమా పేరు : ఏ మాయ చేసావె  నటించిన పాత్ర : జెస్సీ

10. సినిమా పేరు : కృష్ణ గాడి వీర ప్రేమ గాధ నటించిన పాత్ర : మహాలక్ష్మి