ఈ సంవత్సరం ఫస్ట్ హాఫ్ తో  హిట్ గా నిలిచిన 13 సినిమాలు ఏమిటో చుద్ద్దాం...

సినిమా టాపిక్

బంగార్రాజు

సినిమా టాపిక్

డిజె టిల్లు

సినిమా టాపిక్

భీమ్లా నాయక్

సినిమా టాపిక్

RRR

సినిమా టాపిక్

సర్కారు వారి పాట

సినిమా టాపిక్

F3

సినిమా టాపిక్

మేజర్

సినిమా టాపిక్

సమ్మతమే

సినిమా టాపిక్

కె.జి.ఎఫ్ చాప్టర్ 2

సినిమా టాపిక్

విక్రమ్

సినిమా టాపిక్

డాన్

సినిమా టాపిక్

వలీమై

సినిమా టాపిక్

ఈటి