10.యూనుస్ ఖాన్(PAK)       డబల్ సెంచరీస్: 06

09.మియాందాద్(PAK)       డబల్ సెంచరీస్: 06

      08.సెహ్వాగ్(IND)       డబల్ సెంచరీస్: 06

      07.ఆటపట్టు(SL)       డబల్ సెంచరీస్: 06

      06.జయవర్ధనే (SL)         డబల్ సెంచరీస్: 07

  05.విరాట్ కోహ్లీ (IND)       డబల్ సెంచరీస్: 07

04.వాలీ హమ్మండ్(ENG)        డబల్ సెంచరీస్: 07

 03.బ్రియాన్ లారా(WI)       డబల్ సెంచరీస్: 08

      02.సంగక్కర(SL)       డబల్ సెంచరీస్: 11

01.డాన్ బ్రాడ్‌మాన్(AUS)       డబల్ సెంచరీస్: 12