10.అవేష్ ఖాన్        వికెట్స్: 11

09.ఖలీల్ అహ్మద్           వికెట్స్: 11

08.ఉమేష్ యాదవ్            వికెట్స్: 11

07.కుల్దీప్ యాదవ్             వికెట్స్: 13

06.హసరంగ      వికెట్స్: 13

05.మహ్మద్ షమీ         వికెట్స్: 13

04.డ్వేన్ బ్రావో        వికెట్స్: 14

03.నటరాజన్      వికెట్స్: 15