10: హర్భజన్ సింగ్ (IND)  వేసిన బాల్స్ : 28580

09: నాథన్ లియోన్ (AUS)  వేసిన బాల్స్ : 28583

08: డేనియల్ వెట్టోరి (NZ)  వేసిన బాల్స్ : 28814

07: గ్లెన్ మెక్‌గ్రాత్ (AUS)  వేసిన బాల్స్ : 29248

06: కౌంటీ వాల్ష్ (WI)  వేసిన బాల్స్ : 30019

05: స్టువర్ట్ బ్రాడ్ (ENG)  వేసిన బాల్స్ : 31982

04: జేమ్స్ ఆండర్సన్ (ENG)  వేసిన బాల్స్ : 37505

03: షేన్ వార్న్ (AUS)  వేసిన బాల్స్ : 40705

02: అనిల్‌కుంబ్లే (IND)  వేసిన బాల్స్ : 40850

01: ముత్తయ్య మురళీధరన్  (SL)  వేసిన బాల్స్ : 44039