నువ్వే కావాలి - 2000 

షో - 2001

 ఐతే!  - 2003

స్వరాభిషేకం - 2004

బొమ్మలాట - 2005

కమ్లి - 2006

1940లో ఒక గ్రామం - 2008

ఈగ - 2012

నా బంగారు తల్లి - 2013 

చందమామ కథలు - 2014  

కంచె- 2015

పెళ్లిచూపులు- 2016

ఘాజీ- 2017 

మహానటి - 2018

జెర్సీ - 2019

కలర్ ఫోటో - 2020