రాజస్థాన్ రాయల్స్(2008)

డెక్కన్ ఛార్జర్స్(2009)

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (2010)

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (2011)

కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్(2012)

ముంబై ఇండియన్స్ (2013)

కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్(2014) 

ముంబై ఇండియన్స్(2015) 

సన్ రైజర్స్  హైదరాబాద్(2016)

ముంబై ఇండియన్స్(2017) 

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (2018) 

ముంబై ఇండియన్స్ (2019)

ముంబై ఇండియన్స్ (2020)

చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (2021)