రియల్మీ వాచ్ 2 ప్రో  ధర : రూ.4,999

రెడ్‌ మీ వాచ్‌  ధర : రూ.3,999

ఫాస్ట్రాక్‌ రీఫ్లెక్స్‌ వోక్స్  ధర : రూ.4,995

నాయిస్ కలర్‌ ఫిట్‌ నావ్  ధర : రూ.3,499

అమేజ్‌ ఫిట్‌ బిప్ లైట్  ధర : రూ.3,499

పెబల్‌ కాస్మోస్‌ ల్యూక్స్  ధర : రూ.3,999

ఫైర్‌ బోల్ట్‌ థండర్‌  ధర : రూ.4,999

నాయిస్ ఫిట్ ఇవాల్వ్‌ 2  ధర : రూ.3,499

టైమెక్స్‌ ఫిట్‌ 2.0  ధర : రూ.4,499

ఫైర్‌ బోల్ట్‌ రింగ్‌ 3  ధర : రూ.3,499