20వేలలో        5 స్మార్ట్ ఫోన్స్            

            REDMI 11T 5G

RS 16,999

RS 19,999

 ONE PLUS  NORD CE 2 LITE

RS 19,999

         REALME 9 5G

RS  17,999

          MOTO G71

RS 16,990

     POCO X4 PRO

RS 16,990

          VIVO T1 

RS  16999

      SAMSUNG F 23

RS 20,990

            i QOO Z3