ఎప్పుడు వచ్చాము అన్నది 

ముఖ్యం కాదు అన్నయ్య

బుల్లెట్ దిగిందా లేదా

Movie : Pokiri

బద్రి బద్రినాధ్ అయితే ఏంటి 

నువ్వు నందా అయితే నేను

Movie : Badhri

సిటీ కి ఎంతమందో కమిషనర్లు 

ఉంటాడు లోకల్

వస్తుంటారు పోతుంటారు

చంటిగాడు ఎప్పుడు ఇక్కడే

Movie : Idiot

నీకు ఇగో లోపలే ఉంటాదేమో 

నాకు wifi లాగా నా చుట్టూ ఉంటది

Movie : Temper

నన్ను ఇలా కొట్టే దమ్ము ఎవడికైనా

ఉందా మళ్ళి నేనే ట్రై చేయాలా

Movie : Ek Niranjan

నా పేరు శివమణి నాకు 

కొంచం మెంటల్

Movie : Sivamani

గుంటూర్ city in ap i beat hear 

their resound ఉధర్ ఆతా

Movie : Deshamuduru

ఇలా రౌండప్ చేసి Confuse 

చేయొద్దు ఎందుకంటే Confussion 

లో ఎక్కువ కొట్టేస్తా

Movie : Businessman

మేరా నేమ్ తేడా తేడాసింగ్ 

దిమాక్ థోడా చాల తేడా

Movie : Paisavasool

కాలి పీలి లొల్లి  వద్దు చిచ్చా 

ఇంటికి పోర్రి మీ పెళ్ళాం 

పక్కలో పాడుకొర్రి

Movie : Ismart Shankar

పది మందిని మోసం చేస్తే ఎంతో 

కొంత బాగు పడతావు నిన్ను 

నువ్వే మోసం చేసుకుంటే 

సంకనాకి పోతావు

Movie : Golimar

నా పొగరు Calculate చేయటానికి 

నువ్వు ఎవడు బే దానికి నా పొగరు 

ఒప్పుకోవాలి కదా 

Movie : Gangatho rambabu

రే నేను పుట్టిందే నొక్కేయటానికి  

మధ్యలో ఆపితే తొక్కేస్తా

Movie : Loafer

సర్ యుద్ధం చేతకాని వాడే ధర్మం 

గురించి మాట్లాడతాడు

Movie : Businessman