శిఖర్ ధావన్ Rs 8.25 crore 

కగిసో రబడ Rs 9.25 crore 

జానీ బెయిర్‌స్టో Rs 6.75 crore 

రాహుల్ చాహర్ Rs 5.25 crore 

షారుఖ్ ఖాన్ Rs 9 crore 

హర్‌ప్రీత్ బ్రార్ Rs 3.8 crore 

లియామ్ లివింగ్‌స్టోన్    Rs 11.50 crore 

ఓడియన్ స్మిత్ Rs 6 crore 

రాజ్ బావ Rs 2 crore 

వైభవ్ అరోరా Rs 2 crore