10.మురళీధరన్(SL)

ప్రత్యర్థి : ఇంగ్లాండ్ 

వికెట్స్ : 65/9

సంవత్సరం : 1998

09.మల్కలం(ENG)

ప్రత్యర్థి : సౌత్ ఆఫ్రికా

వికెట్స్ : 56/9

సంవత్సరం : 1994

08.అబ్దుల్ ఖ్వాదిర్(PAK)

ప్రత్యర్థి : ఇంగ్లాండ్  

వికెట్స్ : 56/9

సంవత్సరం : 1987

07.హాడ్లీ(NZ)

ప్రత్యర్థి : ఆస్ట్రేలియా 

వికెట్స్ : 52/9

సంవత్సరం : 1985

06.మురళీధరన్(SL)

ప్రత్యర్థి : జింబాబ్వే 

వికెట్స్ : 51/9

సంవత్సరం : 2002

05.జిమ్ లేకర్(ENG)

ప్రత్యర్థి : ఆస్ట్రేలియా 

వికెట్స్ : 37/9

సంవత్సరం : 1956

04.లోహ్మాన్(ENG)

ప్రత్యర్థి : సౌత్ ఆఫ్రికా 

వికెట్స్ : 28/9

సంవత్సరం : 1896

03.అజాజ్ పటేల్ (NZ)

ప్రత్యర్థి : ఇండియా 

వికెట్స్ :119/10

సంవత్సరం : 2021

02.అనిల్ కుంబ్లే (IND)

ప్రత్యర్థి : పాకిస్థాన్ 

వికెట్స్ : 74/10

సంవత్సరం : 1999

01.జిమ్ లేకర్(ENG)

ప్రత్యర్థి : ఆస్ట్రేలియా 

వికెట్స్ : 53/10

సంవత్సరం : 1956