10: అలిస్టర్ కుక్ (ENG)                సెంచరీలు: 33

  09: జయవర్ధనే (SL)                సెంచరీలు: 34

08: బ్రియాన్ లారా (WI)                సెంచరీలు: 34

07: సునీల్ గవాస్కర్ (IND)                    సెంచరీలు: 34

06: యూనస్ ఖాన్ (PAK)                సెంచరీలు: 34

05: రాహుల్ ద్రవిడ్ (IND)                  సెంచరీలు: 36

04: కుమార్ సంగక్కర (SL)                   సెంచరీలు: 38

  03: పాంటింగ్ (AUS)                సెంచరీలు: 41

02: జాక్వెస్ కల్లిస్ (SA)                 సెంచరీలు: 45

01: సచిన్ టెండూల్కర్ (IND)                      సెంచరీలు: 51