క్వింటన్ డికాక్ (Rs 6.25 Crore) 

మ‌నీష్ పాండే  ( Rs. 4.6 Crore) 

జాసన్ హోల్డర్  ( Rs 8.75 Crore) 

దీపక్ హుడా ( Rs 5.75 Crore) 

కృనాల్ పాండ్యా (Rs 8.25 Crore) 

మార్క్‌ వుడ్‌   (Rs 7.50 Crore) 

అవేశ్ ఖాన్  ( Rs 10 Crore) 

దుష్మంత చమీరా  (Rs 2 Crore) 

ఎవిన్‌ లూయిస్‌  (Rs 2 Crore)