పారితోషికం : 25 కోట్లు

10. కొరటాల శివ

పారితోషికం : 25 కోట్లు

9. అట్లీ

పారితోషికం : 30 కోట్లు

8. సుకుమార్

పారితోషికం : 30 కోట్లు

7. త్రివిక్రమ్

పారితోషికం : 30 కోట్లు

6. ఎ.ఆర్. మురుగదాస్

పారితోషికం : 35 కోట్లు

5. శంకర్

పారితోషికం : 40 కోట్లు

4. రాజ్ కుమార్ హిరానీ

పారితోషికం :40 కోట్లు

3. రోహిత్ శెట్టి

పారితోషికం : 80 కోట్లు

2. ప్రశాంత్ నీల్

పారితోషికం :120 కోట్లు

1. రాజమౌళి