ఇందిరా గాంధీ(ఇండియా)        పదవి: ప్రధానమంత్రి

జియావుర్ రెహ్మాన్(బాంగ్లాదేశ్)            పదవి: ప్రెసిడెంట్

లియాఖత్ అలీ ఖాన్(పాకిస్థాన్)              పదవి: ప్రధానమంత్రి

 జాన్ F కెన్నడీ(అమెరికా)         పదవి: ప్రెసిడెంట్

 రాజీవ్ గాంధీ(ఇండియా)        పదవి: ప్రధానమంత్రి

అబ్రహం లింకన్(అమెరికా)          పదవి: ప్రెసిడెంట్

సాల్మన్ బండారు నాయకే(శ్రీలంక)                 పదవి: ప్రధానమంత్రి

   షైక్ ముజుబర్ రెహ్మాన్(బాంగ్లాదేశ్)               పదవి: సైనిక అధ్యక్షుడు

పాట్రిస్ ఎమోరి లుముంబా(కాంగో)              పదవి: ప్రధానమంత్రి

 ఇట్టాక్ రాజన్(ఇజ్రాయిల్)        పదవి: ప్రధానమంత్రి

 బెనజీర్ భుట్టో(పాకిస్థాన్)        పదవి: ప్రధానమంత్రి

రామసింఘే ప్రేమదాస(శ్రీలంక)                పదవి: ప్రెసిడెంట్

   రఫీక్ హరిరి లెబనాన్(లెబనాన్)                పదవి: ప్రధానమంత్రి

               షింజో అబే(జపాన్)            పదవి: మాజీ ప్రధానమంత్రి