10.సిని శెట్టి         మిస్ యూనివర్స్, 2022

       09.మానుషి చిల్లర్         మిస్ వరల్డ్, 2017

       08. జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్       మిస్ యూనివర్స్ శ్రీలంక, 2006

       07. నేహా ధూపియా      మిస్ ఇండియా, 2002

        06.లారా దత్తా   మిస్ యూనివర్స్, 2000

       05.ప్రియాంక చోప్రా          మిస్ వరల్డ్, 2000

       04. ఐశ్వర్య రాయ్        మిస్ వరల్డ్, 1994