మోహన్ బాబు: 01

కృష్ణ: 01

మహేష్ బాబు: 01

ప్రభాస్: 02

రామ్ చరణ్: 02

పవన్ కళ్యాణ్: 02

బాలకృష్ణ : 03

Sr.NTR: 04