ఖర్జురం వల్ల  కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో  తెలుసుకుందాం

వెంటనే ఎనర్జీ వస్తుంది 

మత్తు నుండి ఉపశమనం & హ్యాంగోవర్‌ను తగిస్తుంది

ఎముకలు  స్ట్రాంగ్ గా దృఢంగా అవుతాయి 

మలబద్ధకం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది 

గుండె సమస్యల నుండి కాపాడుతుంది 

వాపును తగిస్తుంది 

ఎముకలలో  ఐరన్ రావటానికి తోడ్పడుతుంది

బరువు పెరగడాన్ని ఉపయోగపడుతుంది

 కొలెస్ట్రాల్ తక్కువ ఉంటుంది 

 కొలెస్ట్రాల్ తక్కువ ఉంటుంది