సోషల్ మీడియా సృష్టికర్తలు వీళ్ళే

మార్క జుకెర్బర్గ్

క్రిస్  హ్యూస్ 

ఎడ్వర్డ్  సావేరిన్

డస్టిన్ మెస్కోవిట్జ్

 ఆండ్రూ మెకల్లమ్

 మైక్ క్రిగర్

కెవిన్ సైస్ట్రోమ్

 స్టీవ్ చెన్

చాద్ హార్లే 

జావీద్  కరీమ్

  జాక్ డోర్సే

ఇవాన్ విలియమ్స్

 బీజ్ స్టోన్

నోహ్ గ్లాస్ 

ఇవాన్  స్పిగెల్

బాబీ మర్ఫీ 

జాన్ కోమ్

బ్రియాన్ ఆక్టన్

పావెల్  దురోవ్ 

    నీకొలాయ్  దురోవ్

  నిక్లాస్ జెన్  స్ట్రామ్

జానస్  ఫ్రీస్

అల్లెన్ బ్లూ

 రీడ్ హఫ్మన్ 

ఎరిక్ లీ

జీన్- లక్ వొయిలెంట్

కాన్స్ టామ్టివ్ గరికె