10: బంగాళదుంపలు

9. కాటేజ్ చీజ్

8. చేప

7. చియా విత్తనాలు

6. పాప్‌కార్న్

5. గుడ్లు

4. బెర్రీలు

3. సూప్

2. పెరుగు

1. ఓట్స్