డేవిడ్ వార్నర్ (Rs 6.25 crore)

మిచెల్ మార్ష్ (Rs 6.50 crore)

శార్దూల్ ఠాకూర్ (Rs 10.75 crore)

ముస్తాఫిజుర్‌ రహ్మాన్‌ (Rs 2 crore)

కుల్దీప్ యాదవ్  (Rs 2 crore)

కమలేష్ నాగార్కోటి  (Rs 1.1 crore)

KS భరత్ (Rs 2 crore)

మన్దీప్ సింగ్  (Rs 1.1 crore)

ఖలీల్ అహ్మద్ (Rs 5.2 crore)

చేతన్ సకారియా  (Rs 4.2 crore)

రోవ్‌మాన్ పావెల్‌ (Rs 2.8 crore)