అంబటి రాయుడు (Rs 6.75 crore)

డ్వేన్ బ్రావో (Rs 4.4 crore)

రాబిన్ ఊతప్ప  (Rs 2 crore)

దీపక్ చాహర్   (Rs 14 crore)

శివమ్‌ దూబే    (Rs 4 crore)

రాజ్ వర్ధన్ హంగర్ గేకర్ (Rs 1.5 crore)

డేవన్ కాన్వే (Rs 1 crore)

మిచెల్ సాంట్నర్  (Rs 1.9 crore)

ఆడమ్ మిల్నే (Rs 1.9 crore)

ప్రశాంత్ సోలంకి (Rs 1.2 crore)

క్రిస్ జోర్డాన్ (Rs 3.6 crore)