10. హర్భజన్ సింగ్      మేడిన్ ఓవర్స్: 08

 09. దీపక్ చాహర్   మేడిన్ ఓవర్స్: 06

08. జస్ప్రీత్ బుమ్రా మేడిన్ ఓవర్స్: 06

07. డేల్ స్టెయిన్   మేడిన్ ఓవర్స్: 07

  06. సందీప్ శర్మ   మేడిన్ ఓవర్స్: 08

05. లసిత్ మలింగ   మేడిన్ ఓవర్స్: 08

      04. కులకర్ణి  మేడిన్ ఓవర్స్: 08

03. భువనేశ్వర్ కుమార్        మేడిన్ ఓవర్స్: 09

02. ఇర్ఫాన్ పఠాన్   మేడిన్ ఓవర్స్: 10

01. ప్రవీణ్ కుమార్ మేడిన్ ఓవర్స్: 14