యుద్ధం వల్ల కొన్ని వందల మంది ప్రాణాలు కోల్పోతారు.. కానీ, ఒక యుద్ధం నాకు ప్రాణం  పోసింది.

ప్రేమ దైవంతో సమానం.. నిజమైన ప్రేమ కోసం ఏం చేసినా తప్పుకాదు.

ప్రేమ అనేదే అబద్ధం.. ఎదుటివారిని వంచించడానికే ప్రేమ అనే పదాన్ని వాడతారు. ప్రేమ అనేది ఒక మానసిక రుగ్మత!

ఇక్కడ ఎవరిని వాళ్లు ప్రేమించుకోవడమే.. మరొకరిపై ప్రేమ అనేది నిజం కాదు.. 

జీవితంలో ఏ అనుభవం ఎదురైనా స్వాగతించు.. ప్రతి అనుభవం మన గుమ్మంలోకి వచ్చిన అతిథిలాంటిదే.

లోపల ఏదైనా గట్టిగా అనుకుంటే.. ఈ సమాజం వ్యతిరేకిస్తుంది. పిచ్చివాళ్లు అనే ముద్ర వేస్తుంది.

ఇక్కడ ప్రేమలు ఉండవ్.. ఊపిరికి ఊపిరికి మధ్య ఊపిరి సొలపని యుద్ధమే ఉంటుంది.

పెద్ద ఎవడు.. చిన్న ఎవడు.. రాజ్యమేలే రాజు ఎవడు? సామ్యవాద సామ్రాజ్యం స్థాపించగ ఎన్నినాళ్లు?

ఈ నక్సలైట్ల వల్ల ఉపయోగం ఉందా?.. మా ఊర్రల్లా మా ఆడాళ్ల మీద అత్యాచారులు, హత్యలు జరిగినప్పుడు ఏ పార్టీ వాళ్లు, పోలీసులు వచ్చారు సార్? మా అన్నలు వచ్చారు సార్..

రక్తపాతం లేకుండా ఏం చేయలేమా?.. రక్తపాతం లేనిది ఎక్కడ?.. మనిషి పుట్టుకలోనే రక్తపాతం ఉంది.

నీ తుపాకీ గొట్టంలో శాంతి లేదురా.. శాంతి ఆడపిల్ల ప్రేమలో ఉంది.

నీ రాతల్లో నేను లేకపోవచ్చు కానీ.. నీ తలరాతలో మాత్రం కచ్చితంగా నేనే ఉన్నా.

యుద్ధం వల్ల కొన్ని వందల మంది ప్రాణాలు కోల్పోతారు.. కానీ, ఒక యుద్ధం నాకు ప్రాణం  పోసింది.