రెస్టారెంట్‌ పేరు: మెహెఫిల్ 

అడ్రెస్‌: సైబర్ టవర్స్ ఎదురుగా

రెస్టారెంట్‌ పేరు: సర్వి

అడ్రెస్‌: మాదాపూర్ పెట్రోల్ బంక్ఎదురుగా

రెస్టారెంట్‌ పేరు: అభిరుచి

అడ్రెస్‌: దుర్గం చెరువు, మాదాపూర్

రెస్టారెంట్‌ పేరు: క్రిష్ణాస్ కిచెన్

అడ్రెస్‌: కావూరి హిల్స్, మాదాపూర్

రెస్టారెంట్‌ పేరు:  అంకాపూర్ విలేజ్ మిలిటరీ హోటల్ 

అడ్రెస్‌: ఇనార్బిట్ మాల్ దారిలో 

రెస్టారెంట్‌ పేరు: కోడి కూర చిట్టి గరే

అడ్రెస్‌: మాదాపూర్ సిగ్నల్ దగ్గర 

రెస్టారెంట్‌ పేరు: కృతుంగ

అడ్రెస్‌: మాదాపూర్ పెట్రోల్ బంక్

రెస్టారెంట్‌ పేరు: పాలమూరు గ్రిల్

అడ్రెస్‌: అయ్యప్ప సొసైటీ రోడ్

రెస్టారెంట్‌ పేరు: న్యూ ప్రైస్  హోటల్

అడ్రెస్‌: మెట్రో పిల్లర్ 27, మాదాపూర్ మెయిన్ రోడ్

రెస్టారెంట్‌ పేరు: మిస్టర్ కుక్ హోమ్ ఫుడ్

అడ్రెస్‌: ఇమేజ్ గార్డెన్స్