10: సెహ్వాగ్ (IND)

ఫోర్స్: 1233

09: చంద్రపాల్ (WI)

ఫోర్స్: 1285

08: జయవర్ధనే (SL)

ఫోర్స్: 1387

07: అలిస్టర్ కుక్ (ENG)

ఫోర్స్: 1442

06: జాక్వెస్ కల్లిస్ (SA)

ఫోర్స్: 1488

05: సంగక్కర (SL)

ఫోర్స్: 1491

04: రికీ పాంటింగ్ (AUS)

ఫోర్స్: 1509

03: బ్రియాన్ లారా (WI)

ఫోర్స్: 1559

02: రాహుల్ ద్రావిడ్ (IND)

ఫోర్స్: 1654

01: సచిన్ టెండూల్కర్ (IND)

ఫోర్స్: 2058+