దోరతి కింగ్డన్

K. R. విజయ

MS. సుబ్బలక్ష్మి

B. సరోజాదేవి

జయశ్రీ

అనిత 

సంధ్య

సురభి కమలాబాయి 

జయప్రద

సమంత