2022 7 ప్రపంచ వింతలు

గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా చైనా

చిచెన్ ఇట్జా  మెక్సికో

పెట్రా జోర్డాన్

మచ్చు పిచ్చు  పెరూ

క్రిస్ట్ రెడీమెర్ బ్రెజిల్

కొలోస్సియం రోమ్ ఇటలీ

తాజ్ మహల్  ఆగ్రా