(కోబ్రా)  - ఆగష్టు 31

(రంగ రంగ వైభవంగా) సెప్టెంబర్ 2

(ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో )- సెప్టెంబర్ 2

(ఆకాశ వీధుల్లో)- సెప్టెంబర్ 2

(బ్రహ్మస్త్ర)- సెప్టెంబర్ 9

(ఒకే ఒక జీవితం ) సెప్టెంబర్ 9

(నేను మీకు బాగా కావాల్సిన వాడిని) సెప్టెంబర్ 9

(గుర్తుందా శీతాకాలం) సెప్టెంబర్ 2

(కొత్త కొత్తగా)- సెప్టెంబర్ 2

(లాఠీ )- సెప్టెంబర్ 15

(ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి ) సెప్టెంబర్ 16

(షాకినీ డాకినీ )- సెప్టెంబర్ 16

(క్రేజీ ఫెల్లో )- సెప్టెంబర్ 16

(కృష్ణ వ్రింద విహారి )-  సెప్టెంబర్ 23

(అల్లూరి )- సెప్టెంబర్ 23

(దొంగలున్నారు జాగ్రత్త ) సెప్టెంబర్ 23

(అవతార్ )- సెప్టెంబర్ 23

(పొన్నియన్ సెల్వన్ 1) సెప్టెంబర్ 30

(విక్రమ్ వేదా)- సెప్టెంబర్ 30

(రావణాసుర )- సెప్టెంబర్ 30