సుజల్ (హిందీ-సిరీస్ 1)

ది సమ్మర్ ఐ టర్న్డ్ ప్రెట్టి(ఇంగ్లీష్-సిరీస్ 1)

షి (She) సిరీస్ 2

స్పైడర్ హెడ్(మూవీ, ఇంగ్లీష్)

యూ డోంట్ నో మీ(ఇంగ్లీష్-సిరీస్ 1)

ది వార్ నెక్స్ట్ డోర్(మెక్సికన్-సిరీస్ 1)

సుజల్ (హిందీ-సిరీస్ 1)

ది మార్తా మిట్చెల్ ఎఫెక్ట్(ఇంగ్లీష్-డాక్యుమెంటరీ),

ఫింగర్ టిప్(తమిళం-సిరీస్ 2)

ధర్మవీర్(మరాఠీ-మూవీ)

మాసూమ్(హిందీ-సిరీస్ 1)

O2(ఆక్సిజెన్)-(తమిళం-మూవీ)

అమ్ముచ్చి 2(తమిళం-సిరీస్ 2)