10. మహారాణా ప్రతాప్

09: చంద్రగుప్త మౌర్య1

8. సముద్రగుప్తుడు

7. రంజిత్ సింగ్

6. పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్

5. కనిష్క

4. ఛత్రపతి శివాజీ

3. అశోకా 

2. అక్బర్

01: చంద్రగుప్త మౌర్య