50 వేలు క్రాస్ అయిన బంగారం

50 వేలు క్రాస్ అయిన బంగారం
భారీగా పెరిగిన వెండి ధర
10గ్రా 22 క్యారెట్ 500 రూపాయలు పెరిగింది
10గ్రా 24 క్యారెట్ 540 రూపాయలు పెరిగింది..
22 క్యారెట్ 10గ్రా బంగారం 46,100.
24 క్యారెట్ 10గ్రా బంగారం 50,300.
1కిలో వెండి 77,300

బిజినెస్ డెస్క్- ఈ రోజు బుధవారం బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. చాలా రోజుల తరువాత బంగారం 50 వేల రూపాయల మార్కు దాటింది. మంగళవారంతో పోలిస్తే 22 క్యారెట్ గోల్డ్ ధర గ్రామము 50 రూపాయలు పెరిగింది. 24 క్యారెట్ గోల్డ్ ధర  గ్రాముకు 54 రూపాయలు పెరిగింది. ఇక హైదరాబాద్ లో ఈరోజు 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు 500 రూపాయలు పెరిగి 46 వేల 100 రూపాయలకు చేరింది. 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు 540 రూపాయలు పెరిగి 50 వేల 300 రూపాయలకు చేరింది. ఇక ఈ రోజు వెండి 1300 రూపాయలు పెరిగింది. ఈ రోజు మార్కెట్లో వెండి కిలొ 77 వేల300 రూపాయలు పలుకుతోంది. గత పది రోజుల్లో 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములు 950 రూపాయలు పెరగగా.. 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములు 1040 రూపాయలు పెరిగింది. రేపు కూడా బంగారం ధరల్లో స్వల్ప మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి