మళ్లీ పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు

gold

పెరిగిన బంగారం
10గ్రా 22 క్యారెట్ 100 రూపాయలు పెరిగింది
10గ్రా 24 క్యారెట్ 90 రూపాయలు పెరిగింది..
22 క్యారెట్ 10గ్రా బంగారం 45,800.
24 క్యారెట్ 10గ్రా బంగారం 49,950.
1కిలో వెండి 76,200

బిజినెస్ డెస్క్- ఈ రోజు శనివారం బంగారం ధరలు స్వల్పంగా పెరిగాయి. శుక్రవారంతో పోలిస్తే 22 క్యారెట్ గోల్డ్ గ్రాముకు 10 రూపాయలు పెరిగింది. 24 క్యారెట్ గోల్డ్ ధర గ్రాముకు 9 రూపాయలు పెరిగింది. ఇక హైదరాబాద్ లో ఈరోజు 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు 100 రూపాయలు పెరిగి 45 వేల 800 రూపాయలకు చేరింది. 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు 90 రూపాయలు పెరిగి 49 వేల 950 రూపాయలకు చేరింది. ఇక ఈ రోజు వెండి ధర 100 రూపాయలు పెరిగింది. ఈ రోజు మార్కెట్లో వెండి కిలొ 76 వేల 200 రూపాయలు పలుకుతోంది. గత పది రోజుల్లో 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములు 200 రూపాయలు పెరగగా.. 24 క్యారెట్ల బంగారం కూడా 10 గ్రాములు 200 రూపాయలు పెరిగింది. రేపు కూడా బంగారం ధరల్లో స్వల్ప మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.