తిమింగలం నోట్లోంచి బైటపడ్డ వ్యక్తి… లక్కీ అంటే ఇదే

మైకేల్ ప్యాకార్డ్ అనే వ్యక్తి సముద్రంలో లోబ్ స్టర్లు వేటాడుతుంటాడు. మసాచుసెట్స్ లోని ప్రావిన్స్ పట్టణంలో ఎప్పట్లాగానే సముద్రంలో లోబ్ స్టర్ల వేటకు వెళ్లాడు. తన సహచరుడితో కలిసి బోటులో సముద్రంలో కొంతదూరం వెళ్లి, ఆపై లోబ్ స్టర్ల కోసం సీ డైవింగ్ చేశాడు. ఆ దూకడంతో ప్యాకార్డ్ కు ఒక్కసారిగా ఏదో అగాథంలో పడిపోయిన భావన కలిగింది. కళ్ల ముందు చీకటి తప్ప ఏమీ కనిపించలేదు. అయితే, తనను ఆ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా తిరిగే తెల్ల సొరచేప నోట కరుచుకుని ఉంటుందని భావించాడు. కానీ, ఆ భారీ జలచరానికి నోట్లో కోరలు లేకపోవడంతో, అది ఒక తిమింగలం అని అర్థం చేసుకున్నాడు.

Blue Whale

ప్యాకార్డ్ ఊహించింది నిజమే. అతడిని నోట కరుచుకుంది ఓ భారీ హంప్ బ్యాక్ తిమింగలం. ఆ తిమింగలం ప్యాకార్డ్ ను మింగకుండా, సముద్రపు నీటిలోకి ఉమ్మేసింది. అంతెత్తున గాల్లోకి లేచిన ప్యాకార్డ్ దభీమని నీటిలోకి పడిపోయాడు. బతుకు జీవుడా అనుకుంటూ ఆ లోబ్ స్టర్ వేటగాడు ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. తాను బతుకుతానని ఏమాత్రం ఊహించలేదని, అంతా కలలా ఉందని ప్యాకార్డ్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తెలిపాడు. మోకాలు స్థానభ్రంశం చెందినట్టుగా భావిస్తుండడంతో చికిత్స కోసం అతడు ఆసుపత్రిలో చేరాడు.