స్వల్పంగా పెరిగిన బంగారం ధరలు

స్వల్పంగా పెరిగిన బంగారం ధర..
10గ్రా 22 క్యారెట్ 200 రూపాయలు పెరిగింది.
10గ్రా 24 క్యారెట్ 220 రూపాయలు పెరిగింది..
22 క్యారెట్ 10గ్రా బంగారం 44,000.
24 క్యారెట్ 10గ్రా బంగారం 48,000.
1కిలో వెండి 72,800

బిజినెస్ డెస్క్- ఈరోజు సోమవారం బంగారం ధరలు కాస్త పెరిగాయి. ఆదివారంతో పోలిస్తే 22 క్యారెట్ గోల్డ్ గ్రాము 20 రూపాయలు పెరిగింది. 24 క్యారెట్ గోల్డ్ ధర గ్రాముకు 22 రూపాయలు పెరిగింది. ఇక హైదరాబాద్ లో ఈరోజు 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు 200 రూపాయలు పెరిగి 44 వేల రూపాయలకు చేరింది. 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు 220 రూపాయలు పెరిగి 48 వేల రూపాయలకు చేరింది. ఇక వెండి కిలో ధరలో మార్పు లేదు. ఈరోజు మార్కెట్లో కిలొ వెండి 72 వేల 800 పలుకుతోంది. గత పది రోజుల్లో 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములు 600 రూపాయలు తగ్గగా.. 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములు 660 రూపాయలు తగ్గింది. రేపు కూడా బంగారం ధరల్లో స్వల్ప మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.