ఈరోజు కాస్త తగ్గిన బంగారం ధరలు


ఈరోజు తగ్గిన బంగారం ధర..
10గ్రా 22 క్యారెట్ 300 రూపాయలు తగ్గింది.
10గ్రా 24 క్యారెట్ 330 రూపాయలు తగ్గింది..
22 క్యారెట్ 10గ్రా బంగారం 43,900.
24 క్యారెట్ 10గ్రా బంగారం 47,890.
1కిలో వెండి 74,600. బిజినెస్ డెస్క్- ఈరోజు బుధవారం బంగారం ధరలు కాస్త తగ్గాయి. మంగళవారంతో పోలిస్తే 22 క్యారెట్ గోల్డ్ గ్రాము 30 రూపాయి తగ్గింది. 24 క్యారెట్ గోల్డ్ ధర కూడా గ్రాముకు 33 రూపాయలు తగ్గింది. ఇక హైదరాబాద్ లో ఈరోజు 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు 300 రూపాయలు తగ్గి 43 వేల 900 రూపాయలకు చేరింది. 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు 330 రూపాయలు తగ్గి 47 వేల 890 రూపాయలకు చేరింది. ఇక వెండి ధర కిలో 700 రూపాయలు తగ్గింది. ఈరోజు మార్కెట్లో కిలొ వెండి 74 వేల 600 రూపాయలు పలుకుతోంది. గత పది రోజులతో పోలిస్తే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములు 700 రూపాయలు తగ్గగా.. 24 క్యారెట్ల బంగారం కూడా 10 గ్రాములు 770 రూపాయలు తగ్గింది. రేపు కూడా బంగారం ధరల్లో స్వల్ప మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.