Skip to main content

s

మట్టి పాత్రలో వండిన ఆహారం తీసుకుంటున్నారు ! What Happen If You Cooking Food in Clay Pots

posted onJuly 30, 2018
by sumantv

             మట్టి పాత్రలో వండిన ఆహారం తీసుకుంటున్నారు 

     మట్టి పాత్రలో అంత టెక్నాలజీ ఉందా! షుగర్ కు దీనికి లింకేమిటి నమ్మలేని నిజమిది!మట్టి పాత్రలో ఎప్పుడో మన అమ్మమ్మలు ఇంకా చెప్పాలంటే వాళ్ల అమ్మలు కాలంలో వంటచేశావారంట అని చెప్పుకొనే రోజులు వచ్చేశాయి.