పేషెంట్ అందంగా ఉందని బరితెగించిన డాక్టర్ కి ఎసరుపెట్టిన 18ఏళ్ల అమ్మాయి|girl mystery

               పేషెంట్ అందంగా ఉందని బరితెగించిన డాక్టర్ కి ఎసరుపెట్టిన 18ఏళ్ల అమ్మాయి

      అమరావతి లో ఒక మహిళాలు  ఒక డాక్టార్ లను చాల మోసం చేస్తున్నారు. ఒక మహిళా చేపిన  కథనం ప్రకారం ఒక మహిళా తాను జాబ్ కోసం చాల రోజులు నుంచి వెతుకుతుంది.  గుంటూరు మరియు విజయవాడ లో ఆ ప్రాంతాల్లో చాల తిరిగింది కానీ ఆమెకు ఒక జాబ్ దొరకలేదు.   అయితే ఒక మహిళా కు ఒక రోజు చాల కడుపు నొప్పి వచ్చింది ఒక డాక్టారు వద్దకు పోయింది.  అతను చూసి ఏమి అని అడిగాడు కడుపు నొప్పి అని చెప్పాను అతను చూసాడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ చేతులు వేసాడు.  అంతేకాదు నా ఫోన్ నెంబరు కూడా తీస్కొని ఏకంగా ఇంటికి వచ్చాడు ఎలా వుంది అని అడిగి నాపైన చేతులు కూడా వేసాడు.  నాతో తప్పు కూడా చేసాడు తర్వాత నాకు కావలసిన డబ్బు కూడా ఇచ్చాడు.   ఆలా చేసినప్పటినుచి  నిను కూడా జాబ్ వచ్చే వరకు ఆలా చేయాలి అనుకున్న అందుకే ఎలాంటి పని చేస్తున్న అని చెపింది అందుకే అందరి డాక్టార్లను ఇలా మోసం చేస్తున్నం అని చెపింది.  

Comments